Vervolgtraining Gezonde Zelfliefde – Start 3 februari 2024

Deze vervolgtraining is net als de cursus Gezonde Zelfliefde gestoeld op het boek Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe. Veel van wat je hebt geleerd en beoefend in de cursus komt terug, maar nu aangevuld met inzichten en oefeningen die een verdieping en verrijking zijn voor je beoefening van Gezonde Zelfliefde.

In deze training is veel aandacht voor het blijvend, vertrouwend rusten in je basis bij uitdagingen in dagelijkse situaties. Deze vaardigheid is in de cursus Gezonde Zelfliefde geïntroduceerd en komt in deze training veel uitgebreider en genuanceerder aan bod. Een ware kunst om langduriger te beoefenen. 

Naast zes trainingsdagen zijn er ook vier padbegeleidingsdagen. Tijdens een padbegeleidingsdag breng je een persoonlijke situatie in uit je dagelijks leven en word je begeleid in het leren toepassen van de geleerde vaardigheden zodat je passende antwoorden kan vinden vanuit de helderheid en liefde van jouw aard.

Opbouw van de training

Trainingsdag 1 en 2 en padbegeleidingsdag 1
De eerste twee bijeenkomsten en de eerste padbegeleidingsdag besteden we aandacht aan het hart van de beoefening, de basis van ‘thuiskomen in onze vrije, spirituele aard, voorbij al onze neurotische verkramping’: je afstemmen op het huis van Zijn, je openen voor de liefde van de Zijnsouders, contact maken met je buikcentrum. Ook ga je de andere elementen van de warmte-meditatie opnieuw beoefenen.

Trainingsdag 3 en 4 en padbegeleidingsdagen 2 en 3
Deze twee trainingsdagen en de daarbij horende padbegeleidingsdagen staan in het teken van blijvend rusten en de buffer van goedheid bewaren, terwijl je de uitdagingen die je in je leven ervaart, aangaat. Zoals je weet, is dat nog helemaal niet zo makkelijk. Wanneer we een conflict of anderszins stress ervaren hebben we onze hogere egofuncties en de Spiritblik het hardst nodig, en tegelijkertijd zijn ze dan het minst voorhanden. Hoe je wel vaardig kunt navigeren als er meer onrust en zorgelijkheid in je geest is, daar gaan deze bijeenkomsten over. Als lesmateriaal maken we gebruik van de voorbeeld sessies die op Youtube staan van Hans Knibbe met studenten. In de training zullen we dit allemaal mooi ‘uitpakken’ en oefen je uiteraard zelf ook op deze onderdelen. 

Trainingsdag 5 en padbegeleidingsdag 4
Trainingsdag 5 gaat over je volwassen rol innemen, die specifiek hoort bij een relatie. Je volwassen rol herinneren en innemen is een hele directe optiekverhoging. Vanuit jouw rol ben je niet gericht op jouw emotionele bevrediging, op je afhankelijkheidsgewoontes, maar komt in beeld wat jij voor de ander kunt betekenen. Heel rechtstreeks appellerend aan jouw vrije volwassen vorm. 

Trainingsdag 6
De laatste trainingsdag staat in het licht van Rijkdomsbewustzijn en je dieptemotivatie. Rijkdomsbewustzijn is een houding die gebaseerd is op de aanname van overvloed. En een breuk maakt met armoedebewustzijn dat een basaal hongerige en zoekende houding heeft. Het motto van Rijkdomsbewustzijn is: “Er is meer Rijkdom dan ik kan bevatten, ik wil het met iedereen delen.” De grondtoon van Gezonde Zelfliefde. 

Voor wie is deze vervolgtraining?

Deze training is voor iedereen die zijn of haar beoefening van Gezonde Zelfliefde wil verdiepen en is toegankelijk voor je als je de cursus Gezonde Zelfliefde of het eerste jaar van de Zijnstraining aan de School voor Zijnsoriëntatie hebt gevolgd.

De vervolgtraining Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ) i.s.m. Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt uitsluitend gegeven door Leraren Zijnsoriëntatie die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe.

Geautoriseerde Leraren Zijnsoriëntatie zijn te herkennen aan het onderstaande kwaliteitskeurmerk:

Praktische informatie

Data: 3 februari, 9 maart, 13 april, 1 en 29 juni, 31 augustus, 28 september, 19 oktober, 16 november en 14 december 2024.
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Adres: Tuinkamers, Nicolaasklooster, Doelenstraat 28A, Utrecht

Kosten:
Particulieren: € 1247-
ZZP’ers: € 1247,-
Vergoed door werkgever: € 1988,-
In company: na overleg
Tarief voor studenten (MBO/HBO/WO) en sociaal minimum: € 997,60 (20% korting op de prijs van particulieren)

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW doordat mijn leerruimte is geregistreerd in het CRKBO register.

Annuleringsregeling:
Binnen 6 weken voor aanvang van de training betaal je 25% van de trainingskosten.
Binnen 4 weken 50% en binnen 2 weken 100%.

AANMELDEN

“Het idee dat vrijheid op een andere plek te vinden is dan waar je nu bent, is verwarring”