“Je bent volkomen alleen en onlosmakelijk verbonden”

Onderwijs in de 21ste eeuw

Verandering is de enige constante in onze tijd die zich kenmerkt door elkaar snel opvolgende (technologische) ontwikkelingen. Voor steeds meer vakgebieden geldt dat waar de studenten nu voor opgeleid worden, de opgedane kennis bij het betreden van de arbeidsmarkt al verouderd is.

Van groot belang is daarom studenten op te leiden tot professionals die ‘constant veranderen’ in hun DNA hebben en belangrijke hedendaagse waarden als verbinden, samenwerken, ondernemerschap, leiderschap en eigenaarschap zich eigen hebben gemaakt. Professionals die weten wie ze zijn en waar ze voor staan, een zelf reflecterend vermogen hebben, realistisch zijn, goede zelfzorg toepassen en zelforganiserend zijn.

Wat vraagt het van docenten, onderwijsmanagers, directeuren en bestuurders om studenten op te leiden tot deze professionals in de 21ste eeuw?

Waarde(n)gedreven onderwijs

De belangrijkste sleutel die ik zie is dat docenten zich gesteld zien voor de taak deze waarden voor te leven en hierin voorganger willen zijn. Net als dat directeuren en bestuurders voorganger willen zijn voor hun docenten en andere medewerkers. In de vaak nu nog top-down bestuurde onderwijsinstellingen zijn waarden als eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en verbinden niet of onvoldoende ingebed in de organisatiecultuur. Een veilige en vitale cultuur waar fouten gemaakt mogen worden, waar informatie wordt gedeeld, waarin vertrouwen regeert, waarin gezonde risico’s genomen kunnen worden en waarin relevante feedback groepsleren mogelijk maakt, is zelfs binnen een onderwijsinstelling waarin leren de hoofdtaak is, niet vanzelfsprekend.

Om deze waarden te kunnen belichamen, is wijsheid in de zin van contact met jouw diepere aard essentieel. Als je in contact bent met jouw Zijn, wordt waarden gedreven onderwijs ineens inzichtelijk en begrijpelijk. Verbinden, vertrouwen, openheid, authenticiteit, samenwerken, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, zelfreflectie, realistisch zijn en goede zelfzorg vloeien hier als vanzelf uit voort. Dat hoeft niet gecreëerd of verdiend te worden als iets dat door hard te werken in de toekomst op jou ligt te wachten. Nee, het werkt heel anders. Zodra jij je toewendt naar jouw Zijn, jouw innerlijke wijsheid of ware aard, zul je ervaren dat deze waarden, ook wel Zijnskwaliteiten genoemd, al helemaal in jou aanwezig zijn. Sterker nog, je bent ervan gemaakt. En dat betekent dat de weg om tot waardengedreven onderwijs te komen, wat mij betreft eerst de herkenning van jouw eigen oorspronkelijke, open, vrije aard is.

Onderwijstrainingen

Doordat ik zelf sinds 2008 in het hoger onderwijs werk, als afdelingshoofd, opleidingscoördinator en projectmanager, ken ik de dynamiek binnen een universiteit en hogeschool goed. In deze functies heb ik met bijna alle afdelingen samengewerkt. Ik weet hoe het speelveld eruit ziet, ken de structuren en heb weet van de (verschillende) belangen die er spelen. In mei 2019 organiseerde ik de eerste student Wellbeing Week van de Universiteit Utrecht en stelde het programma samen. Nieuwsgierig? Klik hier voor een impressie.

Op basis van mijn eigen ervaring en inzichten ontwikkelde ik de volgende twee trainingen:

Leren rusten in onderwijsdynamiek

 

Introductie in je zorgeloze aard

“Het idee dat vrijheid op een andere plek te vinden is dan waar je nu bent, is verwarring”