Cursus Gezonde Zelfliefde* – Start 18 september 2024

Een cursus van acht dagdelen voor mensen die op meditatieve wijze het verschil willen leren kennen tussen gezonde en neurotische zelfliefde en tevens kennis willen maken met de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze.

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het Zijnsgeoriënteerde pad van Levenskunst. Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier.

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding. In de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen.

We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan. We richten ons rechtstreeks op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

Werkvormen zijn: bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

In de opzet van de cursus Gezonde Zelfliefde leer je om:
• stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
• liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
• ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
• je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
• je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
• zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet.

Het is niet nodig om enige ervaring te hebben met Zijnsoriëntatie of meditatie.

Door Gezonde Zelfliefde langdurig te beoefenen en te trainen word je presenter en liefdevoller naar jezelf en anderen. Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, aan dingen, aan relaties. Je staat losser, vrijer in het leven en krijgt daardoor helderder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je ontwikkelt spontane compassie en liefdevolle, heldere betrokkenheid die uitgaat naar alles en iedereen.

Alhoewel iedereen om te beginnen ‘al volkomen vrij’ is, vraagt het thuiskomen in en de belichaming van je al vrije aard veel toewijding, geduld en volharding. Daarom is het noodzakelijk om in je dagelijks leven regelmatig ruimte in te bouwen voor een breuk met je gewoonten en voor de ‘herinnering aan je vrije aard’.

Je krijgt dan ook bij iedere bijeenkomst een hand-out en huiswerk mee, met het verzoek om de theorie tot je te nemen en thuis ‘de herinnering aan al-vrij-zijn’ te beoefenen.

*De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door Zijnsgeoriënteerde trainers/begeleiders die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe. Zowel op de school voor Zijnsoriëntatie als op andere locaties in het land wordt Gezonde Zelfliefde aangeboden.

Praktische informatie

Woensdagmiddag september 2024:
Data:
18 september, 2, 16 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2024
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Adres: Tuinkamers, Nicolaasklooster, Doelenstraat 28A, Utrecht

Je bent van harte welkom, met en zonder ervaring!

Kosten:
Particulieren en ZZP’ers: € 453,-
Vergoed door werkgever: € 696,-
Tarief voor studenten (MBO/HBO/WO) en sociaal minimum: € 362,40 (20% korting op de prijs van particulieren)
In company: na overleg

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW doordat mijn leerruimte is geregistreerd in het CRKBO register.

Annuleringsregeling:
Binnen 6 weken voor aanvang van de cursus betaal je 25% van de cursuskosten.
Binnen 4 weken 50% en binnen 2 weken 100%.

AANMELDEN

“Het idee dat vrijheid op een andere plek te vinden is dan waar je nu bent, is verwarring”